سوله
سوله

ابعاد و مشخصات یک سوله استاندارد : برای ساخت سوله می بایست ابتدا هدف و کاربری سوله را مشخص نمود. پس از مشخص کردن کاربرد و هدف از ساخت سوله می بایست استاندارد های سوله را مشخص نمود چرا که این استاندارد ها در ساخت و طراحی انواع سوله بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده ای را دارا می باشد.

ابعاد سوله استاندارد: سوله ای که بر اساس استاندارد های مشخصی ساخته می شود دارای ابعادی استاندارد نیز می باشد.

ابعاد استاندارد در ساخت سوله باعث می شود در هزینه ی ان نیز اثر گذاشته و اقتصادی تر باشد. به طور کلی ابعاد استاندارد سوله برای اهن مصرفی و یا تناژ اسکلت بندی در حدود ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع می باشد.

آهن مصرفی با توجه به شرایط اب و هوایی منطقه ممکن است متفاوت باشد.

طول سوله استاندارد :
سازه متشکل از فریم و ستون است. بهینه ترین فاصله برای آنها بین ۶ تا ۹ متر می باشد. کل طول سوله نباید از ۹۰ متر بیشتر شود. هرچه طول سوله بیشتر شود تغییرات دما تاثیر شدیدتری بر استحکام سازه خواد داشت. باید توجه نمود که با افزایش فاصله قابها، ضمن سنگین تر شدن ستون و قاب اصلی، پرلین های پوشش سقف سوله نیز سنگینتر می شوند. در ایران معمولا فاصله فریم های طول هر ۶ متر است.

سوله استاندارد

سوله استاندارد

عرض  استاندارد سوله :
عرض سوله : بهینه ترین دهانه در محدوده ۲۰ تا ۳۵ متر می باشد. به این معنی که مثلا میزان آهن مصرفی در ساخت اسکلت سوله در هرمتر مربع برای دهانه ۱۵ متر یا دهانه ۱۲ متر تفاوت قابل توجهی ندارند. باید به این نکته توجه داشت که در ساخت سوله با جرثقیل یا نیمه طبقه، تناژ آهن مصرفی بمیزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

ارتفاع در استاندارد سوله :
ارتفاع سوله سومین فاکتور ابعادی است که بر هزینه ها و تناژ آهن مصرفی تاثیر گذار است. ارتفاع استاندارد سوله از حداقل ۴ متر تا حداکثر ۲۵ متر دیده می شود. البته ارتفاع متداول ۶ تا ۱۲ متر می باشد. توجه داشته باشید که این ارتفاع شانه (کنار) سوله است و منظور ارتفاع تاج نمی باشد. ارتفاع تاج نیز با مشخص بودن دهانه و شیب براحتی قابل محاسبه است. مثلا اگر دهانه ۲۰ متر و شیب ۲۰% باشد، اختلاف ارتفاع شانه و تاج ۲ متر بدست می آید.

شیب استاندارد یک سوله :
شیب سوله در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد است. در سوله با دهانه کوچکتر از شیب ۲۰% استفاده می شود. در مواردی که دهانه بزرگ باشد معمولا ساخت سوله با شیب ۱۵% انجام می شود. هنگامی که دهانه خیلی بزرگ و بیشتر از ۴۰ متر است ممکن است، این شیب تا ۱۰% کاهش پیدا کند. در مناطق با برف زیاد بهتر است شیب سوله از ۱۵% کمتر نباشد. هرچه این شیب بیشتر منظور گردد بهتر است. البته باید توجه نمود که افزایش شیب سوله منجر به افزایش بار باد می شود. رعایت توازن بین بار باد و برف توسط مهندس سازه انجام می شود.

بطور کلی برای جمع بندی ابعاد سوله استاندارد به شرح زیر می باشد:

ارتفاع از ۶ تا ۱۲ متر
دهانه ۱۲ تا ۴۰ متر (۲۰ تا ۳۵ متر بهینه تر است)
طول بهتر است مضربی از ۶ متر باشد.

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

mhb55 *